Agenda


Time
Program
Speakers
Information store
08:00 - 09:00
Regisztráció (Előtér)
09:00 - 09:10
TSM Ünnepélyes köszöntő és megnyitó (Coppenhaga)

Vezérigazgató, T-Systems Magyarország Zrt.

09:10 - 09:15
SAS köszöntő (Coppenhaga)

SAS

09:15 - 09:35
BI és BigData helyzete – nemzetközi és hazai körkép (Coppenhaga)

Ágazatigazgató - Üzleti megoldások, T-Systems Magyarország Zrt.

Download
09:35 - 09:55
A „post-tény” világtól az adat-műveltségig (Coppenhaga)

Senior Director, Qlik, Qlik

Download

Napjainkban az adat és az információ mennyisége folyamatosan, exponenciális módon nő, és az ezzel lépést tartó, kapcsolódó technológiák és megoldások tárháza is látványos módon kiszélesedett, növelve ezzel a nagymennyiségű adatokhoz való hozzáférés és elemzés lehetőségét a 21. század embere számára.  Ezzel szemben befogadóképességünk kis mértékben, ha növekedett. Ez az „adatszennyezés”, a szubjektivitás és a túltelítettség következtében feszültségeket hozott létre. A sors iróniája, hogy a digitális korba lépve számos szervezet azzal küzd, hogy az eddigiekhez képest még inkább adatokra alapozott döntéseket hozzon. Ebben a helyzetben a megoldást az adatok kritikus szemmel történő, objektív értelmezése és megfelelő módon történő kommunikálása és megosztása teremti meg – így lehet megszüntetni a most tapasztalható feszültségeket, és megtanítani a szervezeteket az „adatműveltség”-re Adatvezérelt megoldások Vállalati példák, esetek Komplex vízió  
 

09:55 - 10:10
Big data alapú megoldások a DT EU csoporton belül (Coppenhaga)

kiemelt szakmai irányító, T-Systems Magyarország Zrt.

Download

Magyarország vezető ICT szolgáltatója olyan nemzetközi háttérrel rendelkezik, amelynek segítségével képesek vagyunk az eddigieken túl további, máshol már kipróbált, big data alapon működő megoldásokat bevezetni. Ezek a nemzetközi referenciák és a meglévő szaktudásunk, tapasztalataink együttesen garantálják, hogy ügyfeleink részére valós üzleti értéket garantáló megoldásokat szállítsunk, miközben élenjáró technológiai innovációkat teszünk elérhetővé Magyarországon is. Közlekedés monitoring, irányítás, krízis menedzsment / Connected car Okos város megoldásaink Fejlett monitoring rendszer az agráriumban

10:10 - 10:30
SAS szponzori előadás - egyeztetés alatt (Coppenhaga)

business analytics presales consultant, SAS


technology leader, SAS

Download
10:30 - 11:00
Kévászünet (Coppenhaga)
11:00 - 11:20
Növekvő adatmennyiség, sebességváltás az elemzésben– Megoldások ipari szereplőknek (Coppenhaga)

Szenior szakmai irányító, T-Systems Magyarország Zrt.


Szenior szakmai irányító, T-Systems Magyarország Zrt.

Download

Az elmúlt időszakban hatalmas mennyiségű adat keletkezett a termelésben, ahogy a mérési megoldások fejlődnek, egyre több adat áll rendelkezésre. Mindez összekapcsolódik a gyártásban kulcsfontosságú folyamatirányítással. Egyre több potenciális felhasználó jelenik meg, rendszerek épülnek a gyártás során keletkezett adatokra. Ugyanakkor az eddig alkalmazott, tradicionális adattárházas megoldások sokszor képtelenek az üzlet által megkövetelt tempóban (akár valós időben) kiszolgálni az igényeket, ezért az önkiszolgáló adatkezelésre, illetve az egyszerű, áttekinthető elemzésekre egyre nagyobb igény mutatkozik a piacon.  „Spagetti architektúra” az iparban Innovatív adatmenedzsment eszköz (OSISoft) rövid bemutatása, előnyei Adatfeldolgozásból konkrét üzleti előny az iparban

11:20 - 11:35
Logokba zárt tudás – Működő big data megoldásunk a pénzügyi szférában (Coppenhaga)

Üzleti intelligencia architekt, T-Systems Magyarország Zrt.

Download

Szigorúan szabályozott környezetben működő pénzügyi szervezetek IT rendszereinek jellemzője, hogy hatalmas mennyiségű log, eseménynapló keletkezik. Ezek elsődleges célja az üzemeltetési folyamatok, hibafelderítés támogatása. Ezen naplók központosított gyűjtésével és komplex feldolgozásával üzleti tudást nyerünk ki, és feltérképezzük a rejtett összefüggéseket is. Amikor mindezt közel valós időben végezzük, akkor lehetőség nyílik azonnali, automatikus beavatkozásra. Big data infrastruktúra kialakítása Különböző forrásrendszerek integrációja, adatok összekapcsolása Üzleti szempontból releváns „események” definiálása Valós időben futó big data analitika eredményeképpen azonnali riasztások létrehozása Továbbfejlesztési irányok, lehetőségek

11:35 - 11:50
“Data is the new (s)oil“ – Üzleti intelligencia a mezőgazdaságban is (Coppenhaga)

Szenior stratégiai projekt-konzultáns, T-Systems Magyarország Zrt.


Szenior üzletfejlesztési menedzser, T-Systems Magyarország Zrt.

Download

Az agráriumban megjelenő BI megoldások és az adat alapú működés szignifikánsan képesek javítani a versenyképességet. A jelenlegi trendeket vizsgálva és a kihívásokat áttekintve adunk választ arra a kérdésre, hogy miben és mivel tudjuk ICT szolgáltatóként segíteni a mezőgazdasággal foglalkozókat. Digitális érettség az agráriumban Adatforrások, adattömeg Felhasználási lehetőség, javasolt megoldásaink

11:50 - 12:05
Oracle szponzori előadás - Játékosan egyszerű Oracle megoldások - adatgyűjtés és feldolgozás élő demó (Coppenhaga)

Oracle


Oracle

Download
12:05 - 13:05
Ebéd (Galéria)
13:05 - 13:20
Mellékterméknek látszó nagy üzleti lehetőség (Coppenhaga)

Igazgató, Magyar Telekom Nyrt.

Download

Dobó Mátyás (MT): Mellékterméknek látszó nagy üzleti lehetőség
A digitális gazdaságban az adat az új olaj, az új valuta, az új elektromosság, az új termőtalaj. A telekommunikációs cégeknél keletkező anonimizált, aggregált ügyféladatok hasznosítása ma még melléktermék feldolgozásnak tűnik, jó esélyünk van azonban arra, hogy a jövőben core businessé váljon. „Leading Data” márkanév alatt piacon lévő termékeink (pl. kereskedelemben és médiában használható megoldások) Egyéb adat alapú termékek, amelyek kialakítása már folyik Nagyvállalati igények számára is nyitott „Data Product Incubator” program Példák erőforrás / melléktermék alapú üzleti modellekre

13:20 - 13:35
MS szponzori előadás - egyeztetés alatt (Coppenhaga)

Data platform technológiai szakértő, Microsoft

Download
13:35 - 13:50
SAP előadás - egyeztetés alatt (Coppenhaga)

presales expert - vezető szakértő, SAP

Download
13:50 - 14:05
Kávészünet (Előtér)
14:05 - 15:00
Kerekasztal beszélgetés – Hogyan tovább BI/Big Data (Coppenhaga)

tanár, CEU Business School

15:00 - 15:05
Rendezvény zárása (Coppenhaga)

Ágazatigazgató - Üzleti megoldások, T-Systems Magyarország Zrt.

Event location

Calendar entry

Our speakers

Ágazatigazgató - Üzleti megoldások,T-Systems Magyarország Zrt.