Okos rendszerek a könyvtárakban

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 46. országos Vándorgyűlésén a T-Systems Magyarország ezüst szponzorként, kiállítással és előadásokkal szerepelt Sopronban.
Az „Intelligens szolgáltatás – a szolgáltatások intelligenciája”  címmel megtartott konferencián kiemelt szerepet kaptak az elektronikus és digitális szolgáltatások. A 2014. július 17-én induló konferenciának a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem adott otthont; 680 könyvtáros részvételét biztosították a Központi Könyvtár és Levéltár könyvtáros szervezői és a város vezetése. A konferencia plenáris ülésén az EMMI képviseletében Vigh Annamária főosztályvezető tartott köszöntőt, amelyet a helyi szakmai és közigazgatási vezetők követtek. A T-Systems Magyarország ezüst szponzorként kiállítást tartott a könyvtár rendezvényközpontjában a könyvtárakban alkalmazott és alkalmazható termékeinkről, informatikai stratégiánkról (OLIB, Tudásportál, Advise, Repozitórium, Mobilibri, Infonear), valamint partnerünk, az OCLC (www.oclc.org) nemzetközi szinten ismert szolgáltatásairól.

A T-Systems Magyarország részéről Kótai Katalin és Horváth Zoltánné fogadta az érdeklődőket és ügyfeleket a cég standjánál. Horváth Zoltánné „Könyvtári intelligencia – az állományközpontú könyvtáraktól a digitális akceleráció szervezéséig”; valamint „Könyvtári ’coaching’ – a hálózati invázió mentorai és okos rendszerei” címmel tartott előadást. Mindkét előadáson és a záró kötetlen beszélgetésen 30-40 könyvtáros vett részt. Előadásaiban kiemelte azoknak az „okos” rendszereknek és webes alapú szolgáltatásoknak a jellemzőit, amelyek korunk könyvtáraiban a legmagasabb szintű informatikát képviselik (mobil, digitális, felhő, kooperatív, integrált stb.). Horváth Zoltánné rámutatott arra, hogy milyen új szerepköröket igényelnek az új technológián alapuló szolgáltatások a könyvtáraktól (hangtárnok, web szerkesztő, mentor, formanyelvek szerkesztője, tartalomelemző, tartalomszolgáltató, digitalizáló stb.). Kitért arra is, hogyan vállalja fel  felhasználóinak mentorálását az új technológia elsajátítása és alkalmazása során a modern könyvtáros. A könyvtári „coach” kérdését, mint teljesen új irányzatot ismertette, amely az üzletitől csak részben különbözik, kiemelt területe a tudás megszerzéséhez szükséges információk eredményes kezelésének átadása. A digitális technológia, az interneten alapuló szolgáltatások, a mobil és egyéb eszközhasználat terjesztésében korunk könyvtárosai kiemelt társadalmi és szakmai szerepet kaptak, amely együtt jár az új technológiák folyamatos elsajátításának vállalásával (lifelong-learning) és továbbadásával. A  felhasználó központú szolgáltatási szemlélet és a különböző adottságokkal jelentkező információkeresők mentorálása, az önálló információszerzésre szolgáló felkészítés (a portálokra és közösségi oldalakra elhelyezett elektronikus és értékelt információs csomagok és egyéb értéknövelt szolgáltatások), a digitális írástudás elsajátításának támogatása kulcskérdéssé vált, amelyben folyamatosan együttműködünk jelenlegi és (remélhetőleg) jövőbeli ügyfeleinkkel könyvtári informatikai szállítójaként.

A TSM a konferencia ezüst fokozatú támogatásával olyan szakmai ügyet támogatott ismét, amely informatikai stratégiánk legfontosabb irányaiba hat a kis könyvtári szektorban (mobil, digitális, integrált, felhő alapú, kooperatív), és amelyért a szervezők nyilvános köszönetet mondtak a kiállítás megnyitásakor. A könyvtárak nagy utat tettek meg a dokumentumalapú szolgáltatásoktól a digitális tartalomszolgáltatásig, amelynek íve globális együttműködést és fejlesztéseket igényel egyre szélesedő nemzetközi kooperációs lehetőségekkel, és magában hordozza a nagy rendszerek jellegzetességeit – az üzleti szemlélet kivételével.
 

Vissza

Rékasi Tibor: Symposium 2016