TRANSZFORMÁCIÓS PARTNERSÉG

A piaci körülményekhez alkalmazkodni kívánó vállalatoknak olyan transzformációs partnerre van szükségük, amely amellett, hogy átlátja és kezelni tudja a jövő technológiáit, határozott elképzeléssel rendelkezik a jövő vállalatainak és iparágainak elvárásaival kapcsolatban is.

Az egyetlen állandó a változás maga.

„Az egyetlen állandó a változás maga.” (Hérakleitosz)

Turbulens környezetben a változás, az új utak keresése természetes és talán egyetlen módja a hosszú távú fennmaradásnak. Ebben az átalakulásban fontos szerep jut az infokommunikációnak, hiszen a vállalatoknak és a közigazgatási intézményeknek gyors és rugalmas reakciókat lehetővé tevő szervezetre, munkafolyamatokra és infrastruktúrára van szükségük.

Az infokommunikáció, mint a versenyképesség eszköze

Egy-egy átfogó ICT megoldás a lehető legmagasabb szinten tudja támogatni az adott vállalat alaptevékenységét, vagyis értékteremtő módon tud hozzájárulni a vállalat versenyképesebbé válásához. Nem egyszerűen ésszerűsíteni, automatizálni tudja a működést, de átláthatóvá, mérhetővé, és előre jelezhetővé is teszi a belső és külső folyamatokat, mozgásokat, így nagyobb sebességbe kapcsolva, fokozni tudja a hatékonyságot.

Az elmúlt évek technológiai változásai alaposan átrendezték az ICT piacot, gondoljunk csak az olyan, egyre erősödő megatrendekre, mint például a felhő-szolgáltatások, a vállalati mobilitás, vagy a Big Data, illetve a különböző technológiák összefonódására, konvergenciájára. A napi szintű változásokat követni is nehéz, ráadásul a legtöbb döntéshozó nem egy probléma technikai megoldására kíváncsi, hanem arra, hogy miképpen tudja megkönnyíteni mindennapjait a saját ügyfeleinek kezelése tekintetében.

Ebben tud segíteni a transzformációs partner

A piaci körülményekhez alkalmazkodó, átalakuló vállalatoknak olyan ICT partnerre van szükségük a komplex transzformációs folyamatokban, amely nem csak részeiben, de összefüggésében is átlátja a műszaki kihívásokat és lehetőségeket. Emellett megérti a valódi üzleti igényeket is, és figyelemmel van az érintett iparágban tapasztalható jelenségekre, trendekre. Így képes hosszú távon, folyamatos támogatást nyújtani.


Vissza

Blog

    Az RSS csatorna nem elérhető.
További bejegyzések