Programok


Időpont
Program
Előadók
Információtár
09:00 - 09:10
TSM Ünnepélyes köszöntő és megnyitó (Koppenhága )

Kaszás Zoltán
Vezérigazgató, T-Systems Magyarország Zrt.

09:15 - 09:35
BI és BigData helyzete – nemzetközi és hazai körkép (Koppenhága )

Naponta tapasztaljuk, hogy milyen erőteljes ütemben fejlődik a minket körülvevő gazdaság, társadalom és a technológia. Ehhez a fejlődéshez számos esetben a T-Systems Magyarország Zrt. (és partnerei) biztosítja /biztosítják az innovatív és élenjáró megoldásokat. Pontosan látjuk szerepünket és lehetőségeinket a hazai piacon a nemzetközi tendenciák közepette, és ehhez illeszkedően alakítottuk ki hosszú idő alatt azt a termékportfóliót, amely egyedülálló módon képes a különböző iparágakban megmutatkozó üzleti igények kiszolgálására. A mindennapokban együtt dolgozunk ügyfeleinkkel, akiknek együttműködő partnereinkkel elérhetővé tesszük a világszinten elismert technológiákat.
- Nemzetközi és hazai BI és big data piacon bekövetkezett változások.
- Újszerű, önkiszolgáló adatfelfedezési szemlélet elterjedése.
- BI piaci tendenciák és kapcsolódásunk ezekhez megoldásaink által.
- Stratégiánk, szerepünk és küldetésünk a hazai piacon – transzformációs partnerség.
- Kialakított partner ökoszisztémánk.  
 

Tápai Tamás
Ágazatigazgató - Üzleti megoldások, T-Systems Magyarország Zrt.

Letöltés
09:35 - 09:55
A „post-tény” világtól az adat-műveltségig (Koppenhága )

Napjainkban az adat és az információ mennyisége folyamatosan, exponenciális módon nő, és az ezzel lépést tartó, kapcsolódó technológiák és megoldások tárháza is látványos módon kiszélesedett, növelve ezzel a nagymennyiségű adatokhoz való hozzáférés és elemzés lehetőségét a 21. század embere számára.  Ezzel szemben befogadóképességünk kis mértékben, ha növekedett. Ez az „adatszennyezés”, a szubjektivitás és a túltelítettség következtében feszültségeket hozott létre. A sors iróniája, hogy a digitális korba lépve számos szervezet azzal küzd, hogy az eddigiekhez képest még inkább adatokra alapozott döntéseket hozzon. Ebben a helyzetben a megoldást az adatok kritikus szemmel történő, objektív értelmezése és megfelelő módon történő kommunikálása és megosztása teremti meg – így lehet megszüntetni a most tapasztalható feszültségeket, és megtanítani a szervezeteket az „adatműveltség”-re.
- Adatvezérelt megoldások.
- Vállalati példák, esetek.
- Komplex vízió.  
 

Dan Sommer
Senior Director, Qlik

Letöltés
11:00 - 11:20
Növekvő adatmennyiség, sebességváltás az elemzésben– Megoldások ipari szereplőknek (Koppenhága )

Az elmúlt időszakban hatalmas mennyiségű adat keletkezett a termelésben, ahogy a mérési megoldások fejlődnek, egyre több adat áll rendelkezésre. Mindez összekapcsolódik a gyártásban kulcsfontosságú folyamatirányítással. Egyre több potenciális felhasználó jelenik meg, rendszerek épülnek a gyártás során keletkezett adatokra. Ugyanakkor az eddig alkalmazott, tradicionális adattárházas megoldások sokszor képtelenek az üzlet által megkövetelt tempóban (akár valós időben) kiszolgálni az igényeket, ezért az önkiszolgáló adatkezelésre, illetve az egyszerű, áttekinthető elemzésekre egyre nagyobb igény mutatkozik a piacon.
- „Spagetti architektúra” az iparban
- Innovatív adatmenedzsment eszköz (OSISoft) rövid bemutatása, előnyei
- Adatfeldolgozásból konkrét üzleti előny az iparban

Zsoldos Tamás
Szenior üzleti konzultáns, T-Systems Magyarország Zrt.

Csikós Dávid
Szenior szakmai irányító, T-Systems Magyarország Zrt.

Letöltés
11:20 - 11:35
Logokba zárt tudás – Működő big data megoldásunk a pénzügyi szférában (Koppenhága )

Szigorúan szabályozott környezetben működő pénzügyi szervezetek IT rendszereinek jellemzője, hogy hatalmas mennyiségű log, eseménynapló keletkezik. Ezek elsődleges célja az üzemeltetési folyamatok, hibafelderítés támogatása. Ezen naplók központosított gyűjtésével és komplex feldolgozásával üzleti tudást nyerünk ki, és feltérképezzük a rejtett összefüggéseket is. Amikor mindezt közel valós időben végezzük, akkor lehetőség nyílik azonnali, automatikus beavatkozásra.
- Big data infrastruktúra kialakítása
- Különböző forrásrendszerek integrációja, adatok összekapcsolása
- Üzleti szempontból releváns „események” definiálása
- Valós időben futó big data analitika eredményeképpen azonnali riasztások létrehozása
- Továbbfejlesztési irányok, lehetőségek

Ridzi Péter
Üzleti intelligencia architekt, T-Systems Magyarország Zrt.

Letöltés
11:35 - 11:50
“Data is the new (s)oil“ – Üzleti intelligencia a mezőgazdaságban is (Koppenhága )

Az agráriumban megjelenő BI megoldások és az adat alapú működés szignifikánsan képesek javítani a versenyképességet. A jelenlegi trendeket vizsgálva és a kihívásokat áttekintve adunk választ arra a kérdésre, hogy miben és mivel tudjuk ICT szolgáltatóként segíteni a mezőgazdasággal foglalkozókat.
- Digitális érettség az agráriumban
- Adatforrások, adattömeg
- Felhasználási lehetőség, javasolt megoldásaink

Verebély Tibor
Szenior stratégiai projekt-konzultáns, T-Systems Magyarország Zrt.

Kőszegi Tamás
Szenior üzletfejlesztési menedzser, T-Systems Magyarország Zrt.

Letöltés
10:30 - 11:00
Kávészünet (Koppenhága )
13:05 - 13:20
Mellékterméknek látszó nagy üzleti lehetőség (Koppenhága )

A digitális gazdaságban az adat az új olaj, az új valuta, az új elektromosság, az új termőtalaj. A telekommunikációs cégeknél keletkező anonimizált, aggregált ügyféladatok hasznosítása ma még melléktermék feldolgozásnak tűnik, jó esélyünk van azonban arra, hogy a jövőben core businessé váljon.
- „Leading Data” márkanév alatt piacon lévő termékeink (pl. kereskedelemben és médiában használható megoldások)
- Egyéb adat alapú termékek, amelyek kialakítása már folyik
- Példák erőforrás / melléktermék alapú üzleti modellekre

Dobó Mátyás
Igazgató, Magyar Telekom Nyrt.

Letöltés
09:55 - 10:10
Big data alapú megoldások a DT EU csoporton belül (Koppenhága )

Magyarország vezető ICT szolgáltatója olyan nemzetközi háttérrel rendelkezik, amelynek segítségével képesek vagyunk az eddigieken túl további, máshol már kipróbált, big data alapon működő megoldásokat bevezetni. Ezek a nemzetközi referenciák és a meglévő szaktudásunk, tapasztalataink együttesen garantálják, hogy ügyfeleink részére valós üzleti értéket garantáló megoldásokat szállítsunk, miközben élenjáró technológiai innovációkat teszünk elérhetővé Magyarországon is.
- Közlekedés monitoring, irányítás, krízis menedzsment / Connected car
- Okos város megoldásaink
- Fejlett monitoring rendszer az agráriumban

Dr.Lóránd Balázs
kiemelt szakmai irányító, T-Systems Magyarország Zrt.

Letöltés
13:20 - 13:35
Adatok az intelligens felhőben (Koppenhága )

A Microsoft több évtizedes története során számos ambiciózus víziót tűzött ki maga elé, melyek közül talán a legismertebb a „Számítógép minden asztalon és minden otthonban”. A vállalat legújabb küldetése a Mesterséges Intelligencia demokratizálása, azaz a Mesterséges Intelligencia lehetőségeinek elérhetővé tétele a föld összes lakója számára. A vízió elérésében óriási szerepet játszanak a Microsoft felhő alapú megoldásai, és a kapcsolódó földi lábai. Előadásunkban ebben az intelligens felhőben rejlő lehetőségeket, és ezen lehetőségek „földi lábait” járjuk körbe.
 

Csom Gergely
Data platform technológiai szakértő, Microsoft

Letöltés
10:10 - 10:30
SAS Viya: egy nagy teljesítményű, nyitott platform az analitikai kihívások megoldására (Koppenhága )

Az előadás bemutatja hogyan alakítható ki úgy egy nagyvállalati analitikai platform, hogy egyaránt alkalmas legyen a klasszikus adatbányászati feladatok támogatására és új típusú, akár nem strukturált adatforrásokon történő, legmodernebb machine learning algoritmusok futtatására. Kiemelt figyelmet kap a SAS Viya nyitottsága, amely lehetővé teszi, hogy Open Source programnyelvekből is el tudjuk érni a SAS analitikai képességeit illetve a különböző analitikai laboratóriumokba készült modellek üzemesítésének támogatása.
 

Szász Viktor
business analytics presales consultant, SAS

Abrán József
technology leader, SAS

Letöltés
13:35 - 13:50
Digitális banki szolgáltatások támogatása automatizált üzleti modellek mentén (Koppenhága )

Az milleniumi nemzedék pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásai meghatározóak a sikeres üzleti stratégiák kialakítása, és megvalósítása szempontjából. Az elemi részletezettségű kereskedelmi, demográfiai, és egyéb ügyféladat automatizált feldolgozása kulcsfontosságú a testreszabott ajánlatok, ügyfélprofilok, és pontos célcsoportok meghatározásához. A jelen igényei mellett folyamatintegrált támogatásra van szükség a jövő igényeinek alakításához is, különösen a digitális pénzügyi szolgáltatások világában. Az előadásból megtudhatják, milyen adatforrásokat célszerű elemzésbe vonni, milyen automatizmusok segítik a feldolgozást, kiértékelést, és az alkalmazott döntéstámogatási modellek milyen üzleti eredményeket hoztak Közép-Európa egyik legsikeresebb elektronikus banki szolgáltatásokat nyújtó vállalatának.
 

Takács Béla
presales expert - vezető szakértő, SAP

Letöltés
12:05 - 13:05
Ebéd (Galéria )
14:05 - 15:00
Kerekasztal beszélgetés – Hogyan tovább BI/Big Data (Koppenhága )

- Adatalapú működés a szervezetek versenyképességéért
- Önkiszolgáló eszközök, felhatalmazott felhasználók
- Igény a valós idejű adatgyűjtésre, adatelemzésre és az automatizált, azonnali beavatkozásokra
- Technológiai háttér, ami mindezt lehetővé teszi (On premise és (hibrid) cloud megoldások)
- A jövő megoldásai, előremutató tendenciák (Intelligens adatfelfedezés, természetes nyelv feldolgozás és mesterséges intelligencia, „adatlaborok”) 

Kerekasztal részvevői:
Arató Bence (BI Consulting Tanácsadó Kft.)
Dévényi Gergely (Hortonworks Kft.)
Gáspár Balázs (Cloudera Hungary Kft.)
Kis-Tamás Barnabás (T-Systems)
Ponori-Thewrewk Ajtony (T-Systems)

Bőgel György
tanár, CEU Business School

08:00 - 09:00
Regisztráció (Előtér )
09:10 - 09:15
SAS köszöntő (Koppenhága )

Musza István
cégvezető, SAS

11:50 - 12:05
Játékosan egyszerű Oracle megoldások - adatgyűjtés és feldolgozás élő demó (Koppenhága )

Az Oracle átfogó felhő megoldást kínál az Oracle Public Cloud szolgáltatásaival és a hibrid felhő lehetőségekkel az üzleti analitika, a Big Data, Machine Learning, adattárházak és adatintegráció területeken is. A kapcsolódó szolgáltatások rendszeresen frissülnek, folyamatosan jelennek meg IaaS/Paas szolgáltatások, melyek még könnyebbé teszik az elemzői, vezetői munkát, továbbá az adattudósok életét is. Segítségükkel könnyebben léphetünk az Analitika és a Big Data világába, minden eddiginél egyszerűbben aknázhatjuk ki az adatainkban rejlő értéket. Az előadás során egy működő játékos valós példán keresztül tekintjük át, hogyan építsünk ki egy jól működő adatgyűjtő és elemző környezetet, amelyet a konferencia során testkezelből ki a próbálhatnak, tesztelhetnek!
 

Radnai Szabolcs
termékmenedzser, Oracle

Slamovits Tibor
Big Data Senior Sales, Oracle

Letöltés
13:50 - 14:05
Kávészünet (Előtér )
15:00 - 15:05
Rendezvény zárása (Koppenhága )

Tápai Tamás
Ágazatigazgató - Üzleti megoldások, T-Systems Magyarország Zrt.

Az esemény helyszíne

Europa Congress Center
Budapest, Hárshegyi út 5, 1021 Kapcsolat

Naptárbejegyzés

Előadóink

Tápai Tamás Ágazatigazgató - Üzleti megoldások,T-Systems Magyarország Zrt.